Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry

Perinnekillan tarkoitus

Perinnekilta vaalii entisten sotilaspoikien sekä pikkulottien ja lottatyttöjen perinteitä, tutkii niiden historiaa sekä antaa ja tallentaa niistä oikeaa tietoa nykyisille ja tuleville sukupolville. Kilta on perustettu 6.2.1993 Helsingissä ja sen jäsenmäärä on vajaa 200.

Perinnekilta on Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n jäsen. Valtakunnallisessa perinneliitossa on 30 paikallista jäsenkiltaa ja henkilöjäsenten kokonaismäärä on noin 6000. Eri puolilla maata on useita valtakunnallisia ja paikallisia sotilaspoikien ja pikkulottien työstä kertovia muistomerkkejä sekä muistotauluja.

Perinnekillan toiminta

Perinnekilta järjestää syys-, talvi-, ja kevätkuukausina jäsenistölleen ja muille halukkaille luentotilaisuuksia, joissa historian, sotahistorian ja muiden alojen tutkimuksen sekä median asiasiantuntijat kertovat kokemustensa ja historiallisen tiedon perusteella maamme ja maapallon tapahtumista. Luentojen aiheena on myös maanpuolustuksen ajankohtaisia kysymyksiä sekä terveyden ylläpitoon liittyviä asioita. Kilta järjestää retkiä kotimaan historiallisiin ja kulttuurikohteisiin.

Perinnekilta järjestää niinikään luentoja ja esittelyitä mm. kouluissa ja osallistuu sekä paikallisiin että valtakunnallisiin kunnianosoituksiin ja muihin perinnetyöhön liittyviin tapahtumiin. Kilta on mukana perustajajäsenenä Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunnassa.

Perinnekilta julkaisee omaa neljästi vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä, Kiltaviestiä.

Yhteistyö

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry toimi yhteistyössä erityisesti Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och flicklottor rf:n kanssa. Kun tuo ruotsinkielinen kilta lopetti toimintansa vuoden 2017 lopussa, monet sen jäsenistä liittyivät kiltaamme. Killalla on yhteistyösiteet myös Suomen Sotaveteraaniliiton ja erityisesti Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry:n kanssa.