VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2015 oli killan 22. toimintavuosi. Perinteiset, korkeatasoiset esitelmä-tilaisuudet muodostivat toiminnan keskeisen osan. Esitelmiä oli vuoden aikana yhteensä kymmenen.
Esitelmät pidettiin Suojeluskuntatalon auditoriossa ja ennen tilaisuutta oli mahdollisuus nauttia kahvia tai teetä munkin kera. Kilta järjesti vuoden aikana kaksi retkeä. Keväällä, 23.4.2015, toteutettiin yhteistoimin Helsingin kaupungin kouluviraston ja Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry:n kanssa koululaisille suunnattu perinteensiirtotapahtuma Taivaskalliolla. Tapahtumassa kerrottiin koululaisille sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta sodan ja rauhan aikana ja Helsingin ilmapuolustuksesta sodan eri vaiheissa ja esiteltiin nykyaikaista ilmatorjuntakalustoa. Puheenjohtajat Olli Sorvettula ja Ethel Sandström laskivat kukkalaitteen muistopaadellemme.

Muistopaaden pystytyspäivänä 25.8. huomattiin tyrmistyneinä, että paasi oli vieritetty
paikaltaan alas kallion rinnettä. Myöhemmin selvisi, että teko oli tehty pienellä, varastetulla kaivinkoneella. Teon tekijöitä ei ole saatu kiinni. Puheenjohtaja Olli Sorvettulan ripeän toiminnan ja Helsingin kaupungin rakennusviraston Staran suotuisin toimin Taivaskalliolle kiinnitettiin uusi
muistopaasi jo vajaan kuukauden kuluttua. Se vihittiin itsenäisyyspäivänä, kun
Pääkaupunki-seudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan ja ruotsinkielisen veljeskiltamme puheenjohtajat laskivat paadelle kukkalaitteen.

Jäsenasiat

Killan jäsenmäärän väheneminen on jatkunut vuoden aikana ja uusia jäseniä ei ole juurikaan saatu mukaan kiltatoimintaamme. Vuoden 2015 aikana poistui joukostamme viimeiseen iltahuutoon 23 jäsentä ja killasta erosi yhteensä 11 jäsentä. Uusia kiltalaisia saimme mukaamme vain 4. Killan jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 330. Heistä oli ainaisjäseniä 92.

Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet

Hallituksen jäsen Pekka Saloranta edusti kiltaamme Sotilaspoikien Perinneliiton 23. liitto-kokouksessa Vaasassa 22.8.2015. Puheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut vuonna 2015 killan valitsemana Helsingin Seudun Veteraanipiirin hallituksen täysivaltaisena jäsenenä. Hän on ollut myös piirin perinnetyöryhmässä Espoon sotaveteraanit ry:n ja sotilaspoikien edustajana. Veteraaniyhteyksistä on huolehtinut kiitettävällä tavalla kiltamestari Kaarlo Männistö. Hän on myöskin hankkinut erinomaiset luennoitsijat killan luentotilaisuuksiin ja organisoinut kiinnostavat retket.

Olemme avustaneet veteraanipiiriä ja sen jäsenyhdistyksiä eri tilaisuuksissa. Jäsenemme ovat kantaneet veteraaniyhdistysten lippuja oman lippumme lisäksi talvisodan alkamisen ja päättymisen sekä veteraanipäivän muistotilaisuuksissa Mannerheimin patsaalla. Lipunkantajina ja kunniavartioissa ovat toimineet Heikki Hälikkä, Jorma Kari, Risto Laakso, Kaarlo Männistö, Hannu Saloniemi, Erkki Simpanen, Olli Sorvettula ja Jorma Warme.

Yhteistyö Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n (TMSF) kanssa on jatkunut aktiivisesti. Taivaskallion muistopaadella olemme käyneet yhdessä ja esitelmätilaisuuksiin on veljeskillan jäsenet kutsuttu mukaan. Puheenjohtaja Sorvettula oli syyskuussa veljeskillan johtokunnan kokouksessa selostamassa veteraaniyhteistyötämme
ja perinnetyöryhmän toimintaa.

Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry luovutti kesäkuussa sotaveteraanien ansioristin kiltamme jäsenille Sten Bärlund, Heikki Hälikkä, Kaarlo Männistö, Erkki Simpanen, Jorma Warme ja Risto Laakso. Killan puheenjohtaja ja sihteeri onnittelivat Helsingin seudun sotaveteraanipiiriä ja luovutti piirille sotilaspoikaplaketin piirin 50-vuotisjuhlassa syyskuussa Helsingin kaupungintalolla. Suomen Sotaveteraaniliito luovutti puheenjohtaja Olli Sorvettulalle sotaveteraanien ansioristin Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokouksessa.

Sääntömääräiset kokoukset
Sääntöihin perustuva killan kevätkokous pidettiin torstaina 16.4.2015 Mikael Agricolan kirkon kryptassa. Ennen virallisen kokouksen alkamista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luovuttivat yhdistyksemme pitkäaikaiselle sihteerille Kari Kerstiselle perinnekillan standardin. Kokous päätti kutsua Kari Kerstisen killan kunniajäseneksi. Sotilaspoika Raimo Lunilan rintaan kiinnitettiin sotilaspoikaristi ja lukiolaisten turvakurssien pitkäaikaiselle järjestäjälle Mauri Väänäselle ojennettiin puuhun upotettu sotilaspoikaplaketti hopealaatoin numero 4.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Elosalo ja sihteeriksi Hannu Saloniemi. Kokous
hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kokouksen päätyttyä Sotilaspoikien perinneliitto ry:n uusi puheenjohtaja Hannu Luotola esittäytyi ja kertoi liiton toiminnasta.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin pitkästä perinteestä poiketen Suojeluskuntatalon auditoriossa 18.11.2015. Kokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Virintie ja sihteerinä Hannu Saloniemi. Killan jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisena, vaikka talousarvio hyväksyttiinkin alijäämäisenä. Kokouksessa päätettiin uusittujen sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi 8 henkilöä. Killan puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Hannu Saloniemi. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Arne Lindholm, Marika Porras, Pekka Tuomisto ja Pekka Varpasuo valittiin uudelleen ja uutena jäsenenä valittiin Liisa Maunula.


Perinnekillan hallitus

Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä toimintavuonna 2015:

Puheenjohtaja Olli Sorvettula, varapuheenjohtaja Arne Lindholm, sihteeri ja rahastonhoitaja Hannu Saloniemi, kiltamestari ja veteraaniyhteydet Kaarlo Männistö, perinnetoimikunnan puheenjohtaja Pekka Tuomisto, Kiltaviestin päätoimittaja Pekka Saloranta, Kiltaviestin toimituskunta Jarmo Korhonen, Kiltaviesti ja jäsenrekisteri Marika Porras, hallituksen jäsen Pekka Varpasuo.

Perinnekillan talous

Jäsenmaksutulot ja tapahtumista kertyneet tulot sekä lahjoitukset eivät ole täysin riittäneet
killan menojen kattamiseen. Toimintaa ei ole kuitenkaan haluttu supistaa, vaan alijäämän on annettu tietoisesti pienentää taseen loppusummaa. Killan hallitus on asettanut työryhmän suunnittelemaan taloutta tasapainottavia toimenpiteitä.

Tiedotus

Kiltaviesti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa kuten aiemminkin. Lehti on säilyttänyt hyvän
laatutason sekä sisällöllisesti että materiaalisesti.

Kotisivujemme ylläpidosta on huolehtinut killan puheenjohtaja. Hän on myös siirtänyt jokaisen
Kiltaviestin kokonaisuudessaan kotisivujen yhteyteen. Puheenjohtaja Sorvettula toimitti Kiltaviestin erikoispainoksena kokoelman tekemiään sotilaspoikien ja pikkulottien haastatteluja, jotka on julkaistu Kiltaviesteissä vuosina 2010–2013. Kokoelmassa on 13 haastattelua.

Esitelmät Suojeluskuntatalon auditoriossa

Suomi kylmässä sodassa Professori Pekka Visuri (29 kuulijaa)

Radiopropaganda sodan aikana Maisteri Lasse Vihonen (22)

Vaaran vuodet – Suomen selviytymisstrategia 1944-1950 Valtiotieteen tohtori Jukka Seppinen (24)

Miinanraivaus – unohdettu urotyö Puheenjohtaja Erik Erwes 33

Tulevaisuudessa lisää sateita – miten ilmasto muuttuu Filosofian tohtori Heikki Tuomenvirta (20)

Britannian tiedustelu Juho Kotakallio (22)

Itävalta-Unkari keisarikunnasta liittotasavallaksi Professori Laura Kolbe (24)

Erikoisjoukkojen käyttö, periaatteet ja koulutus Toiminnanjohtaja Markus Aarnio (24)

Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944 - 1947 Prof. Pekka Visuri (32)

Muistisairaudet ja niiden hoito Aivosäätiön asiamies Merja Rekola (26)

Esitelmiä oli kuuntelemassa kertomusvuoden aikana yhteensä 256 henkeä (vuonna 2014 määrä oli 290 henkeä).


Luennot lukiolaisten turvakursseilla

Suomenkielisille lukiolaisille tarkoitettujen turvakurssien yhteydessä ovat kiltamme jäsenet Pekka
Tuomisto ja Olli Sorvettula aikaisempaan tapaan kertoneet sotilaspoikien ja pikkulottien koulutuksesta, periaatteista ja toiminnasta sotiemme aikana. Toimintavuonna 2015 kahdelle suomenkieliselle kurssille on osallistunut yhteensä noin 480 lukiolaista.

Yksi vuotuinen ruotsinkielinen kurssi oli kertomusvuonna jaettu kolmeen osaan
luentotilan pienuuden vuoksi. Varapuheenjohtaja Arne Lindholm on pitänyt nämä
ruotsinkieliset esitykset. Osanottajien määrä oli noin 120. Olemme siis kertoneet yhden vuoden aikana lähes 600 lukiolaiselle sodanaikaisesta, Suomen suurimmasta nuorisoyhteisöstä. Suomenkielisiä kursseja on ollut yhteensä 16 ja ruotsinkielisiä vuotuisia kursseja 8. Kahdeksan vuoden aikana kursseille on osallistunut noin 4500 lukiolaista.


Retket ja matkat

Kevätretken (6.5.) kohteena oli Suomen Rautatiemuseo Hyvinkäällä. Kylmänkostea sää verotti
osallistujien määrän vain kolmeentoista. He kuulivat mielenkiintoisen esityksen maamme rautateiden kehityksestä 1860-luvulta nykypäivään ja näkivät harvinaistakin junakalustoa ”Keisarin junasta” tasavallan presidentin salonkivaunuun. Retken ateria nautittiin Hyvinkään kaupungintalon henkilökuntaruokalassa.

Syysretkellä (17.9.) tutustuimme Helsingin yliopistoliseen eläinsairaalaan ja Gardenia-puutarhaan Viikissä. Tälläkin kertaa sää oli sateinen, mutta retkeen osallistui silti 32 kiltalaista. Eläinsairaalassa opimme, että eläinten ja ihmisten sairauksilla on paljon yhteisiä piirteitä ja hoitomenetelmät ovat samanlaisia. Gardenian 300 kasvilajista osa tuli tutuksi – varsinkin
maustekasveista kuulimme monta kiintoisaa seikkaa. Retken ateria syötiin opiskelijaruokala ”Tähkässä”.

Kiltamme perinteiseen ja taas kerran hyvin onnistuneeseen kylpylämatkaan Pärnuun 19. -
26.4. osallistui 22 innostunutta kiltalaista.

Wähäjoulu

Suosituin vuotuinen tapahtuma löysi tänä toimintakertomusvuonna sijansa Maanpuolustuksen
Uudenmaan aluetoimiston Lauttasaaren sotilaskodista joulukuun 28. päivänä. Sotilaskotisisarten
tarjoama jouluateria oli erinomainen. Sen ohessa nautittiin lauluyhtye Kultakurkkujen musiikista ja arpajaisten jännityksestä. Paikalla oli yhteensä 45 juhlijaa killastamme ja veljeskillasta TMFS:stä.

20.1.2016 Perinnekillan hallitus