VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS


Vuosi 2016 oli 1993 perustetun killan kahdeskymmeneskolmas toimintavuosi. Kiltamme tarkoituksena on toimia sotilaspoikien ja pikkulottien yhteisenä tapaamispaikkana sekä tarjota
kiinnostavaa yhdessäoloa ja virkistystä. Siinä keskeisenä osana ovat jo perinteeksi muodostuneet esitelmätilaisuudet, joita Suojeluskuntatalon auditoriossa oli kymmenen. Tavoitteena on myös tuoda aikaisempaa enemmän esille pikkulottien toimintaa ja heitä kiinnostavaa yhdessäoloa. Kilta järjesti myös vuoden aikana kaksi retkeä ja suositun
joulujuhlan. Taivaskallion muistopaadelle laskettiin kukat yhdessä Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n (TMSF) kanssa perinteisesti 25.8.2016. Kiltaviestin tärkeä merkitys on yhdistää kiltaan ne sotilaspojat ja pikkulotat, joiden kunto ei enää salli osallistumista yhteisiin tapahtumiin.

Kiltamme toinen tehtävä on tehdä jälkipolvet tietoiseksi siitä, mitä sotilaspojat ja pikkulotat tekivät maamme itsenäisyyden hyväksi. Tämä on tapahtunut lukiolaisille tarkoitetuilla turvakurssiluennoilla.


Jäsenasiat

Vuoden 2016 aikana poistui joukostamme viimeiseen iltahuutoon 24 jäsentä ja killasta
erosi 7 jäsentä. Uusia kiltalaisia saimme mukaamme 4. Killan jäsenmäärä oli vuoden
2016 lopussa 303, joista 263 on veteraaneja. Heistä varsinaisia sotilaspoikia oli 230 (keski-ikä 87 vuotta), pikkulottia 33, ainaisjäseniä 84, kannattajajäseniä 32 ja puolisojäseniä 8.

Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet

Puheenjohtaja Hannu Saloniemi edusti kiltaamme Sotilaspoikien Perinneliiton 24. liittokokouksessa Lahdessa 19.8.2016. Liittokokous hyväksyi sääntöjen muutokset ja tulevien
vuosien strategian, joihin kilta antoi helmikuussa puoltavat lausunnot.

Kilta antoi lausuntonsa Perinneliiton lausuntopyyntöön koskien pikkulottien/lottatyttöjen huomioimista liiton toiminnassa ja säännöissä. Kilta totesi lausunnossa, että kiltamme on huomioinut toimintasuunnitelman mukaisesti toiminnassaan killan jäseninä olevien pikkulottien toiveita, eikä tässä suhteessa ole tarkoitus muuttaa killan toimintaa. Killan hallitus totesi yksimielisesti, ettei liiton nimeen ja sääntöihin ole tämän asian vuoksi tarpeen tehdämuutoksia.

Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut vuonna 2016 killan valitsemana Helsingin Seudun
Veteraanipiirin hallituksen täysivaltaisena jäsenenä. Hän on ollut myös piirin perinnetyöryhmässä Espoon sotaveteraanit ry:n ja sotilaspoikien edustajana. Tammenlehvän Perinneliitto ry:n pääkaupunkiseudun alueelliset jäsenyhdistykset perustivat 22.11.2016 Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunnan. Kiltamme puolesta perustamisasiakirjan allekirjoitti
puheenjohtaja Hannu Saloniemi.

Veteraaniyhteyksistä on huolehtinut kiitettävällä tavalla kiltamestari Kaarlo Männistö. Hän on
myöskin hankkinut erinomaiset luennoitsijat killan luentotilaisuuksiin ja
organisoinut kiinnostavat retket. Olemme avustaneet veteraanipiiriä ja sen jäsenyhdistyksiä eri tilaisuuksissa. Jäsenemme ovat kantaneet veteraaniyhdistysten lippuja oman lippumme lisäksi talvisodan alkamisen ja päättymisen sekä veteraanipäivän muistotilaisuuksissa Mannerheimin patsaalla. Lipunkantajina ja kunniavartioissa ovat toimineet Heikki Hälikkä, Jorma Kari, Risto Laakso, Kaarlo Männistö, Hannu Saloniemi, Pekka Saloranta, Erkki Simpanen ja Olli Sorvettula.

Yhteistyö

Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n (TMSF) kanssa
on jatkunut aktiivisesti. Taivaskallion muistopaadella olemme käyneet yhdessä
ja esitelmätilaisuuksiin on veljeskillan jäsenet kutsuttu mukaan.


Sääntömääräiset kokoukset

Killan kevätkokous pidettiin torstaina 21.4.2016 Mikael Agricolan kirkon kryptassa. Paikalla
oli 24 killan jäsentä. Ennen virallisen kokouksen alkamista jaettiin Sotilaspoikien perinneliiton kultainen ansiomitali Arne Lindholmille, ja hopeiset ansiomitalit Pekka Tuomistolle ja Hannu Saloniemelle. Kultaisen ansiomitalin toinen saaja Heikki Hälikkä ei ollut tilaisuudessa vastaanottamaan mitaliaan. Kilta palkitsi killan omalla standaarilla killan jäsenet Hannes Bergenheim, Jorma Kari, Risto Laakso, Marika Porras, Pekka Saloranta ja Erkki Simpanen.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kari ja sihteeriksi Liisa Maunula. Kokous
hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi kokous päätti kutsua killan kunniapuheenjohtajaksi Olli Sorvettulan. Hän toimi vuodet 2009–2015 killan puheenjohtajana. Erityisesti muistettiin Olli Sorvettulan merkittävää osuutta Suojeluskuntatalon auditorioon pystytetyn pysyvän suojeluskunta- ja sotilaspoikanäyttelyn kokoamisesta. Näyttely avattiin vuonna 2009. Olli Sorvettula oli keskeinen puuhaaja Käpylän Taivaskalliolle vuonna 2011 pystytetyn muistopaaden hankkeessa. Paasi
pystytettiin yhteistyössä Traditionsgeillet för soldatgossar och flicklottor rf:n kanssa. Kunniapuheenjohtajaksi valittu Olli Sorvettula on usean vuoden ajan pitänyt lukiolaisten turvakursseilla esityksen sotilaspoikien toiminnasta sodan aikana. Kiltakokous päätti kutsua kaksi kunniajäsentä, Teuvo Ljungbergin ja Olavi Ylä-Kotolan. Molemmat toimivat useita vuosia killan hallituksessa ja olivat myös kumpikin killan rahastonhoitajia usean vuoden ajan.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin perinteen mukaisesti Mikael Agricolan kirkon kryptassa 17.11.2015. Paikalla oli 33 killan jäsentä. Kokouksen aluksi jaettiin killan kullattu kiltamerkki kahdeksalle helmikuun 6. päivänä 1993 Taivallahden kasarmilla killan perustamiskokoukseen osallistuneelle sotilaspojalle. He olivat Jorma Blomqvist, Yrjö Jousmäki, Immo Laakso, Heikki Lindroos, Esko Muinonen, Jori Pesonen, Kalevi Salmi ja Risto Sorvali. Viimeiseen iltahuutoon jo kutsutun Kauko Korpelan kullatun kiltamerkin otti vastaan hänen poikansa. Hallitus oli myöntänyt merkin edellisten lisäksi seuraaville: Hannes Bergenheim, Raimo Berkan, Erkki Ketola,
Veikko Lepistö, Pentti Leppola ja Valle Oikarinen. Kaarlo Tolvanen oli liittynyt kiltaan, ja
hän sai sotilaspoikaristin. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Rauno Loukkolalle ojennettiin kiltamme plaketti nr 5 puuhun upotettuna.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Olli Sorvettula ja sihteerinä Liisa Maunula. Killan jäsenmaksut päätettiin korottaa niin, että uusi jäsenmaksu on 35 euroa, puolisoiden yhteinen 60 euroa ja ainaisjäsenen 200 euroa. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8 henkilöä. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Pekka Saloranta, Jarmo Korhonen, Liisa Maunula ja Kaarlo Männistö valittiin uudelleen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg sekä heidän varamiehikseen Risto Laakso ja Heikki Hälikkä.


Perinnekillan hallitus

puheenjohtaja Hannu Saloniemi

varapuheenjohtaja Arne Lindholm

sihteeri Liisa Maunula

rahastonhoitaja Jarmo Korhonen

kiltamestari, veteraaniyhteydet Kaarlo Männistö

perinnetoimikunnan puheenjohtaja Pekka Tuomisto

Kiltaviestin päätoimittaja Pekka Saloranta

Kiltaviesti ja jäsenrekisteri Marika Porras

hallituksen jäsen Pekka Varpasuo


Perinnekillan talous

Jäsenmaksutulot ja tapahtumista kertyneet tulot sekä lahjoitukset eivät ole riittäneet killan menojen kattamiseen. Toimintakertomusvuoden suureen alijäämään vaikuttaa osaltaan se, että Kiltaviestin nr 3/2015 painatuslasku maksettiin vuoden 2016 puolella. Toimintaa ei ole kuitenkaan haluttu supistaa, vaan alijäämän on annettu tietoisesti pienentää taseen loppusummaa. Talouden parantamiseksi killan jäsenmaksuja korotettiin vuodelle 2017.

Tiedotus

Kiltaviesti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa kuten aiemminkin. Lehti on säilyttänyt hyvän laatutason sekä sisällöllisesti että materiaalisesti. Puheenjohtaja on käynyt kahdessa Odd Fellows-järjestön kokouksessa kertomassa killasta.


Esitelmät Suojeluskuntatalon auditoriossa
Tuuloksen Syrjäntaan taistelu 1918 Lehtori Kaisu Koskue

Vuosi 1945: Suomi sopeutuu rauhaan Toimittaja Jyrki Vesikansa

Eurooppalainen demokratia – Venäjän haaste Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro

Ikäihmisten rokotukset Epidemiologi Nanna Nohynek

Eläinten lepo ja uni Dosentti Laura Hänninen

Rajojemme valvonta Majuri Ilkka Herranen

Lapin sodan evakot Kirjailija Onerva Hintikka

Nykyiset asevelvolliset ja heidän hyvinvointinsa Epidemiologi Tuula Hannila Handelberg

Jatkosota Stalin-Molotov-koplan kantilta Professori Ohto Manninen

Euroopan turvallisuus Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro

Esitelmiä oli kuuntelemassa kertomusvuoden aikana yli 200 henkeä (vuonna 2015 määrä oli 256
henkeä).

Luennot lukiolaisten turvakursseilla

Suomenkielisille lukiolaisille tarkoitettujen turvakurssien yhteydessä ovat kiltamme jäsenet Olli Sorvettula ja Pekka Tuomisto aikaisempaan tapaan kertoneet sotilaspoikien ja pikkulottien koulutuksesta, periaatteista ja toiminnasta sotiemme aikana. Toimintavuonna 2016 kahdelle suomenkieliselle kurssille on osallistunut yhteensä noin 480 lukiolaista.

Perinteinen varapuheenjohtaja Arne Lindholmin pitämä luento ruotsinkielisellä kurssi ei
enää toteutunut kurssijärjestelyjen muutosten vuoksi.

Olemme siis kertoneet yhdeksän vuoden aikana noin 5100 lukiolaiselle sodanaikaisesta,
Suomen suurimmasta nuorisoyhteisöstä. Suomenkielisiä kursseja on ollut yhteensä
20 ja ruotsinkielisiä vuotuisia kursseja 8.

Retket ja matkat

Kevätretken (6.5.) kohteena oli yksityinen sotamuseo Camp Degerö Porkkalassa. Retken ateria
nautittiin Kopparnäsin Kestikievarissa. Syysretkellä (17.9.) tutustuimme Kansalliskirjastoon kiltalaista. Kiltamme perinteistä kylpylämatkaa Pärnuun ei voitu toteuttaa vähäisen osallistumishalukkuuden vuoksi.

Wähäjoulu

Suosituin vuotuinen tapahtuma löysi tänäkin toimintakertomusvuonna sijansa Maanpuolustuksen Uudenmaan aluetoimiston Lauttasaaren sotilaskodista 26.11.2016. Sotilaskotisisarten tarjoama jouluateria oli erinomainen. Sen ohessa nautittiin lauluyhtye Kultakurkkujen musiikista ja arpajaisten jännityksestä. Paikalla oli yhteensä 34 juhlijaa killastamme ja veljeskillasta TMFS:stä.

18.1.2017 Perinnekillan hallitus