VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2017 oli 1993 perustetun killan kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi. Kiltamme tarkoituksena on toimia sotilaspoikien ja pikkulottien yhteisenä tapaamispaikkana sekä tarjota kiinnostavaa yhdessäoloa ja virkistystä. Siinä keskeisenä osana ovat jo perinteeksi muodostuneet esitelmätilaisuudet, joita Suojeluskuntatalon auditoriossa oli kymmenen. Kilta järjesti vuoden aikana kaksi retkeä ja suositun joulujuhlan. Taivaskallion muistopaadelle laskettiin kukat yhdessä Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n (TMSF) kanssa perinteisesti 25.8.2017. Oman lehtemme, Kiltaviestin, tärkeä merkitys on yhdistää kiltaan ne sotilaspojat ja pikkulotat, joiden kunto ei enää salli osallistumista yhteisiin tapahtumiin.

Kiltamme toinen tehtävä on tehdä jälkipolvet tietoiseksi siitä, mitä sotilaspojat ja pikkulotat tekivät maamme itsenäisyyden hyväksi. Tämä on tapahtunut lukiolaisille tarkoitetuilla turvakurssiluennoilla. Eri yhteyksissä on tuotu esiin sotilaspoikien ja pikkulottien työn ja toiminnan
merkitystä sotiemme aikana ja myös sotien jälkeen maamme jälleenrakentajina, vaikka heidän järjestönsä oli lakkautettu sodan jälkeen Neuvostoliiton vaatimuksesta.

Jäsenasiat

Killan jäsenmäärä vähenee vääjäämättömästi sotilaspoikien ja pikkulottien vanhetessa. Vuoden 2017 aikana kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon 20 jäsentä. Killasta erosi yhteensä 12 jäsentä ja uusia liittyi 5. Kiltaan kuului vuoden lopussa kaikkiaan 275 jäsentä, joista 204 oli sotilaspoikia ja 31 pikkulottia. Lisäksi puolisojäseniä oli 8 ja kannattajajäseniä 32. Jäsenistä oli ainaisjäseniä 83. Kiltalaisten määrä laski toimintavuoden aikana 28 henkilöä.

Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet

Puheenjohtaja Hannu Saloniemi edusti kiltaamme Sotilaspoikien Perinneliiton 25. liittokokouksessa Turussa 17.8.2017. Kokoukseen osallistuivat 21 jäsenkillan viralliset edustajat. Liiton puheenjohtaja Hannu Luotola totesi vuosikertomusta esitellessään, että liitossa oli vuoden 2017 alussa 4 630 henkilöä. – Liitto ei ole pyytänyt killoilta lausuntoja vuoden 2017 aikana.

Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut Helsingin Seudun Veteraanipiirin perinnetyöryhmässä Espoon sotaveteraanit ry:n ja sotilaspoikien edustajana. Puheenjohtaja Hannu Saloniemi on ollut vuonna 2017 killan valitsemana Helsingin Seudun Veteraanipiirin hallituksen täysivaltaisena jäsenenä. Piirin tarkoituksena on toimialueellaan valvoa ja edistää Suomen sotien 1939–1945 veteraanien yhteiskunnallisia etuja.

Tammenlehvän Perinneliitto ry:n pääkaupunkiseudun alueellisten jäsenyhdistysten vuonna 2016 perustamassa Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunnassa on kiltaamme edustanut puheenjohtaja Hannu Saloniemi.

Kaarlo Männistö on vuodesta 2003 alkaen toiminut kiltamestarinamme. Tässä toimessa hän on ollut kiltamme yhteyshenkilönä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Kiltamme on avustanut veteraanipiiriä ja sen jäsenyhdistyksiä kantaen oman lippumme lisäksi yhdistysten lippuja. Näin
tapahtui myös Mannerheimin patsaalla kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2017 ja talvisodan syttymisen muistopäivänä 30.11.2017. Kiltamme jäseniä osallistui perinteiseen tapaan 6.12.2017 kello 9.00 itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuuteen Helsingin Tähtitorninmäellä.

Yhteistyö Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa oli vuoden 2017 aikana perinteisen aktiivista. Teimme 25.8.2017 kunniakäynnin sisarkiltamme kanssa
Taivaskallion muistokiven äärelle. Tilaisuudessa puhui liiton puheenjohtaja, prikaatikenraali Hannu Luotola sekä kiltojen puheenjohtajat Hannu Saloniemi ja Ethel Sandström. Ruotsinkielisen killan lopetettua toimintansa vuoden 2017 lopussa sisarkillan jäsenistä kymmenen liittyi kiltamme jäseneksi.

Sääntömääräiset kokoukset

Killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Tammisalon Onnitalossa 20.4.2017.
Kokouksen puheenjohtajan toimi toiminnanjohtaja Marja Tammisto ja sihteerinä Liisa Maunula sekä pöytäkirjan tarkastajina Maija ja Timo Vaarnavuo. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksen päätyttyä kuultiin sopraano Laura Juvosen ja pianisti Amanda Sandströmin esityksiä. Tilaisuuden jälkeen osallistujat saivat tutustua Onnitaloon johtaja Marja Tammiston opastamana.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Agricolan kirkon kryptassa 23.11.2017. Kokouksen
aluksi ja lopuksi kuultiin Timo Saloniemen huilunsoittoa. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteerinä Liisa Maunula. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Kari ja Pentti Lehtola. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin. Killan jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisena niin, että jäsenmaksu on 35 euroa, puolisoiden yhteinen 60 euroa ja ainaisjäsenen 200 euroa. Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin 1 205,55 euroa
alijäämäisenä. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8 henkilöä. Hallituksen
1.1.2018 erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Arne Lindholm ja Marika Porras. Pekka Tuomiston ja Pekka Varpasuon tilalle valittiin Ethel Sandström ja Mårten Holmberg 1.1.2018 lähtien kahden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2018 Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg ja heidän varamiehikseen Risto Laakso ja Heikki Hälikkä.

Perinnekillan hallitus

Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä toimintavuonna 2017 olivat

Hannu Saloniemi puheenjohtaja
Arne Lindholm varapuheenjohtaja ja ruotsinkieliset yhteydet
Liisa Maunula sihteeri, Kiltaviesti, pikkulotta-asiat
Jarmo Korhonen rahastonhoitaja
Kaarlo Männistö kiltamestari, veteraaniyhteydet
Marika Porras jäsenrekisteri, Kiltaviestin toimituskunta, pikkulotta-asiat
Pekka Saloranta Kiltaviestin päätoimittaja
Pekka Tuomisto perinnetoimikunnan puheenjohtaja
Pekka Varpasuo hallituksen jäsen

Hallitus kokoontui neljä kertaa ja piti kaksi puhelin/sähköpostikokousta.

Perinnekillan talous

Jäsenmaksutulot ja tapahtumista kertyneet tulot riittivät lähes killan menojen kattamiseen,
toiminnan alijäämä oli vain 564 euroa. Killan taloutta paransi hyvin merkittävästi Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiön 5 000 euron lahjoitus Kiltaviestin tukemiseen. Lahjoitusvarojen turvin killan toiminta on jatkunut entisen laajuisena, ja killan taseen
loppusumma vuoden 2017 lopussa nousi tyydyttävälle tasolle. Talouden parantamiseksi
killan jäsenmaksut eivät tulevina vuosinakaan riitä toiminnan kulujen kattamiseen, joten jäsenten toivotaan maksavan tukimaksuja entistä aktiivisemmin.

Tiedotus

Kiltaviesti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa kuten aikaisemminkin. Lehden päätoimittaja on Pekka Saloranta ja toimituskunnassa ovat hänen lisäkseen Marika Porras, Olli Sorvettula ja Liisa Maunula. Kiltaviestin tarkoituksena on olla killan tiedotuslehti ja sen lisäksi toimia mielen ja
muistojen virkistyksenä niille sotilaspojille ja pikkulotille, joiden fyysinen kunto ei enää salli tulla kuuntelemaan esitelmiä ja osallistua killan kevät- ja syysretkiin. Kiltaviestin painos oli 370 kappaletta.

Kilta sai Urlus-säätiöltä 2 500 euron lahjoituksen nuorisolle suunnattavaa tiedotustoimintaa varten. Kertomusvuonna valmistui 4 000 kappaletta muovipintaisia viivaimia, joiden teemana on ”Tiedätkö, mitä ikätoverisi tekivät 75 vuotta sitten? Tunne isovanhempiesi historiaa, ymmärrät
enemmän”. Viivaimessa kerrotaan lyhyesti sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta ja siinä on killan kotisivujen osoite myös RS-koodina. Viivaimia tullaan jakamaan Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n ja koulujen kautta.

Esitelmät Suojeluskuntatalon auditoriossa

Suojeluskuntatalossa pidetyt esitelmät ja niihin liittyvä kahvihetki muodostavat perinnekillan toiminnan keskeisen osan. Siitä on vuosien ajan huolehtinut kiltamestarimme Kaarlo Männistö, joka on valinnut esitelmien aiheiksi kuulijakuntaa kiinnostavia aiheita ja saanut niiden
esitelmöitsijöiksi eturivin asiantuntijoita. Esitelmiä oli toimintavuoden aikana kuuntelemassa yli 200 henkeä.

Esitelmät kevätkaudella

18.1. Lotta Svärd -järjestöstä työmaahuolloksi 1944.Asiantuntija Susanna Koski

1.2. NationalismiToimittaja Heikki Aittokoski

15.2. Tulemmeko toimeen Venäjän kanssa? Suurlähettiläs Hannu Himanen

1.3. Hitler – vihapuheen mestari Toimittaja Katarina Baer

15.3. Helsinki 1918Professori Laura Kolbe

5.4. Vanhusten hyvinvointi Johtaja Irmeli Kärkkäinen

Esitelmät syyskaudella

6. 9. 100-vuotiaan tasavaltamme vaiheitaValtiosihteeri Risto Volanen

4.10. Väistämätön valinta – Neuvostoliiton ja Suomen suhteet kylmän sodan aikana Dosentti Erkki Teräväinen

18.10. 100.vuotiaan tasavaltamme alkutaipaleelta Professori Martti Häikiö

1.11. Suomalaista heraldiikkaa – ja vähän muunmaalaistakin Dosentti Jussi Tuovinen


Luennot lukiolaisten turvakursseilla

Lukiolaisten turvakurssi on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämä yhteiskuntatietoutta ja turvallisuutta lisäävä kurssi. Kurssien tavoitteena on tutustuttaa lukiolaiset omatoimiseen varautumiseen, pelastus- ja poliisiviranomaisten toimintaan sekä turvallisuuden alalla toimiviin järjestöihin teorian ja käytännön harjoittelun kautta. Kevään 2017 turvakurssi pidettiin Santahaminassa Helsingin lukiolaisille 20.4.2017. Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettulan esitys sotilaspoikien toiminnasta sotiemme aikana vakuutti kurssin nykyisen ohjelman järjestäjät niin, että Sorvettula oli mukana myös syksyn kurssilla Santahaminassa 27.10.2017. Kymmenen vuoden aikana luentoamme on kuullut noin 5 350 lukiolaista. Olli Sorvettula luennoi myös kevään
2018 kurssilla.

Retket

Killan kevätretki suuntautui 17.5.2017 Suomenlinnaan. Hostelli Suomenlinnan tiloissa nautimme lounaan ja sen jälkeen sotahistorioitsija ja kirjailija, everstiluutnantti evp Jarmo Nieminen kertoi mukaansa tempaavaan tapaansa Viaporin kapinasta vuonna 1905 ja sen kukistamiseen liittyneestä Viaporin pamauksesta. Retkellä oli mukana 19 killan jäsentä.

Syysretken kohteena oli 20.9.2017 Herttoniemen kartano. Oppaana kartanossa toimi Niklas Kullberg. Kartanon alku ajoittuu 1400-luvulle ja sitä on omistanut kirkon ja kruunun lisäksi useampi aatelissuku. Tullitarkastaja Petter Wetter oli kartanon ja lähiseudun suuromistaja 1700-luvun alussa. Hänen poikansa, Helsingin pormestarin Abraham Wetterin kuoltua kartano siirtyi
eteenpäin, mm. Augustin Ehrensvärdille ja 1788 kauppias ja laivanvarustaja Johan Sederholmille. Maineikkaiden omistajien sarjaa jatkoi vara-amiraali Carl Olof Cronstadt, kapteeni Johan Wenzel Rotkirch, lääninkamreeri Carl Gustav Bergbom. Punaiset murhasivat hänen poikansa marraskuussa 1917 kotinsa aamiaispöytään. Nykyään päärakennuksen ja puiston omistaa Svenska Odlingens Vänner i Helsinge ry, ja kartanon museo on osa Helsingin kaupungin museota. Syysretkeläiset kulkivat läpi koko Suomen historian opastuksen myötä. Syyssateen kastelemina retkeläiset kiiruhtivat bussiin ja ravintola Treffiin maukkaalle lounaalle. Osallistujia oli 19 kiltalaista.

Wähäjoulu

Wähäjoulu oli kolmatta kertaa Lauttasaaren Maanpuolustuksen Uudenmaan aluetoimiston sotilaskodissa. Oman kiltamme jäsenten lisäksi oli 25.11.2017 mukaan perinteisesti kutsuttu
Sotilaspojat 1941–1944 ja Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor.
Sotilaskotisisarten koristelema juhlasali ja herkkuja notkuva ruokapöytä sai juhlatunnelman kohoamaan. Lauluyhtye Herkkukurkut ilahdutti meitä perinteisesti kauniilla joululauluilla. Mukana joulun alkua juhlistamassa oli 32 kiltalaista ja seuralaista.