VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2018 oli 1993 perustetun killan kahdeskymmenesviides toimintavuosi. Kiltamme tarkoituksena on toimia sotilaspoikien ja pikkulottien yhteisenä tapaamispaikkana sekä tarjota kiinnostavaa yhdessäoloa ja virkistystä. Siinä keskeisenä osana ovat jo perinteeksi muodostuneet esitelmätilaisuudet, joita Suojeluskuntatalon auditoriossa oli yhdeksän. Vietimme neljännesvuosisadan juhlaa kevätkokouksen yhteydessä 19.4.2018. Juhlapuhujana oli kansanedustaja Wille Rydman ja Kaartin soittokunnan seitsikko toi juhlavan panoksen yhdessäoloomme. Oma lehtemme, Kiltaviesti, kertoi juhlasta laajasti numerossa 2/2018. Lehden tärkeä merkitys on yhdistää kiltaan ne sotilaspojat ja pikkulotat, joiden kunto ei enää salli osallistumista yhteisiin tapahtumiin.

Kilta järjesti vuoden aikana kaksi retkeä ja suositun joulujuhlan. Taivaskallion muistopaadelle
laskettiin kukat perinteisesti 25.8.2018.

Kiltamme toinen tehtävä on tehdä jälkipolvet tietoiseksi siitä, mitä sotilaspojat ja pikkulotat tekivät maamme itsenäisyyden hyväksi. Tämä on tapahtunut lukiolaisille tarkoitetuilla turvakurssiluennoilla. Kertomusvuonna jaettiin koulunuorille 4000 viivoitinta, joilla kerrottiin sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta otsikolla ”Tiesitkö, mitä isovanhempasi tekivät 75
vuotta sitten”. Eri yhteyksissä on tuotu esiin sotilaspoikien ja pikkulottien työn ja toiminnan merkitystä sotiemme aikana ja myös sotien jälkeen maamme jälleenrakentajina, vaikka heidän järjestönsä oli lakkautettu sodan jälkeen Neuvostoliiton vaatimuksesta.

Jäsenasiat

Killan jäsenmäärä vähenee vääjäämättömästi sotilaspoikien ja pikkulottien vanhetessa. Vuoden 2018 aikana kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon 20 jäsentä. Killasta erosi yhteensä 12 jäsentä ja uusia liittyi 5. Kiltaan kuului vuoden lopussa kaikkiaan 254 jäsentä, joista 182 oli sotilaspoikia ja 33 pikkulottia. Lisäksi puolisojäseniä oli 8 ja kannattajajäseniä 32. Jäsenistä oli ainaisjäseniä 83. Kiltalaisten määrä laski toimintavuoden aikana 21 henkilöä.

Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet

Puheenjohtaja Hannu Saloniemi edusti kiltaamme Sotilaspoikien Perinneliiton 26. liittokokouksessa Porvoossa 23.8.2018. Liiton puheenjohtaja Hannu Luotola totesi vuosikertomusta esitellessään, että liitossa oli vuoden 2018 alussa 4 306 jäsentä. Kiltamme jäsen Mårten Holmberg jatkaa liiton hallituksen jäsenenä. – Liitto ei ole pyytänyt killoilta lausuntoja vuoden 2018 aikana.


Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut Helsingin Seudun Veteraanipiirin perinnetyöryhmässä Espoon sotaveteraanit ry:n ja sotilaspoikien edustajana. Puheenjohtaja Hannu Saloniemi on ollut vuonna 2018 killan valitsemana Helsingin Seudun Veteraanipiirin
hallituksen täysivaltaisena jäsenenä. Piirin tarkoituksena on toimialueellaan valvoa ja edistää Suomen sotien 1939–1945 veteraanien yhteiskunnallisia etuja.

Tammenlehvän Perinneliitto ry:n pääkaupunkiseudun alueellisten jäsenyhdistysten vuonna 2016 perustamassa Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunnassa on kiltaamme edustanut puheenjohtaja Hannu Saloniemi.

Kaarlo Männistö on vuodesta 2003 alkaen toiminut kiltamestarinamme. Tässä toimessa hän on ollut kiltamme yhteyshenkilönä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Kiltamme on avustanut veteraanipiiriä ja sen jäsenyhdistyksiä kantaen oman lippumme lisäksi yhdistysten lippuja. Näin
tapahtui myös Mannerheimin patsaalla kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2018 ja
talvisodan syttymisen muistopäivänä 30.11.2018. Kiltamme jäseniä osallistui perinteiseen tapaan 6.12.2018 kello 9.00 itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuuteen Helsingin Tähtitorninmäellä.

Ruotsinkielisen sisarkillan Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n lopetettua toimintansa vuoden 2017 lopussa killan jäsenistä seitsemän liittyi kiltamme jäseneksi ja osallistui toimintaamme.

Sääntömääräiset kokoukset

Killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Mikael Agricolan kirkon kryptassa
19.4.2018. Kokouksen puheenjohtajan toimi kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteerinä Marika Porras sekä pöytäkirjan tarkastajina Maija ja Timo Vaarnavuo. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksen jälkeen vietettiin killan 25-vuotisjuhlaa.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Agricolan kirkon kryptassa 23.11.2018. Kokouksen
puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteerinä Marika Porras. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija ja Timo Vaarnavuo. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin. Killan jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisena niin, että jäsenmaksu on 35 euroa, puolisoiden yhteinen 60 euroa ja ainaisjäsenen 200 euroa. Vuoden 2019 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin 1 075 euroa alijäämäisenä. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtajan lisäksi seitsemän henkilöä. Hallituksen 1.1.2019 erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Jarmo Korhonen, Kaarlo Männistö ja Pekka Saloranta. Uutena jäsenenä valittiin Seija Hällström, kaikki valitut 1.1.2019 lähtien kahden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2018 Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg ja heidän varamiehikseen Risto Laakso ja Heikki Hälikkä. Killan ilmoituslehtenä jatkaa Kiltaviesti.

Perinnekillan hallitus

Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä toimintavuonna 2018 olivat

Hannu Saloniemi puheenjohtaja

Arne Lindholm varapuheenjohtaja ja ruotsinkieliset yhteydet

Liisa Maunula (tammikuun ajan) sihteeri, Kiltaviesti, pikkulotta-asiat

Marika Porras sihteeri, jäsenrekisteri, Kiltaviestin toimituskunta, pikkulotta-asiat

Jarmo Korhonen rahastonhoitaja

Kaarlo Männistö kiltamestari, veteraaniyhteydet

Pekka Saloranta Kiltaviestin päätoimittaja

Ethel Sandström (syksyyn asti) pikkulotta-asiat, ruotsinkieliset asiat

Mårten Holmberg ruotsinkieliset asiat

Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Perinnekillan talous

Jäsenmaksutulot ja tapahtumista kertyneet tulot tuottivat 10 493,63 euroa. Kulut yhteensä
olivat 15 635,60. Toiminnan suureen kulujäämään, 5141,97 euroa, vaikutti killan nuorisolle tuottaman laskun, 2666,93 euroa, siirtyminen pankkilakon vuoksi toimintavuodelle 2018. Kulujäämää lisäsivät osaltaan killan 25-vuotisjuhlan kulut ja Kiltaviestin juhlavuoden numeron lisäpainos. Killan jäsenmaksut eivät tulevina vuosinakaan riitä toiminnan kulujen kattamiseen,
joten jäsenten toivotaan maksavan tukimaksuja entistä aktiivisemmin.

Kilta sai Helsingin seudun sotaveteraanipiiriltä 400 euron lahjoituksen juhlavuoden merkeissä.


Tiedotus

Kiltaviesti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa kuten aikaisemminkin. Lehden päätoimittaja on Pekka Saloranta ja toimituskunnassa kuuluivat hänen lisäkseen Marika Porras, Olli Sorvettula ja Liisa Maunula. Kiltaviestin tarkoituksena on olla killan tiedotuslehti ja sen lisäksi toimia mielen ja
muistojen virkistyksenä niille sotilaspojille ja pikkulotille, joiden fyysinen kunto ei enää salli tulla kuuntelemaan esitelmiä ja osallistua killan kevät- ja syysretkiin. Kiltaviestin painos oli 370 kappaletta.

Esitelmät Suojeluskuntatalon auditoriossa

Suojeluskuntatalossa pidetyt esitelmät ja niihin liittyvä kahvihetki muodostavat perinnekillan
toiminnan keskeisen osan. Siitä on vuosien ajan huolehtinut kiltamestarimme Kaarlo Männistö, joka on valinnut esitelmien aiheiksi kuulijakuntaa kiinnostavia aiheita ja saanut niiden esitelmöitsijöiksi eturivin asiantuntijoita. Esitelmiä oli toimintavuoden aikana kuuntelemassa yhteensä noin 200 henkeä.


Esitelmät kevätkaudella

17.1. Suomen ritarikunnatFil.tri Antti Matikkala

7.2. Avaruussää: tuulet ja myrskytDosentti Minna Palmroth

21.2. Barbarossa-suunnitelma: Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon 1941

Fil.maist. Seppo Vepsäläinen

7.3. Robert Oppenheimerin Manhattan-projekti: Tuleeko fuusioenergia?

Prof. Kaj Nordlund

21.3. Helsinki 1918Professori Martti Häikiö


Esitelmät syyskaudella

5. 9. Suomi 2017-18VTT Samu Nyström

3.10. Ravitsemus ja nivelterveysFil.tri. Päivi Söderholm

17.10. Saksalainen kenraali Waldemar Erfurth Suomen päämajassa 1941-44 Professori Pekka Visuri

7.11. Ankarat vuodet musiikissa – sota-ajan tunnelmiaSeppo Hovi haitareineen


Luennot lukiolaisten turvakursseilla

Lukiolaisten turvakurssi on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämä
yhteiskuntatietoutta ja turvallisuutta lisäävä kurssi. Kurssien tavoitteena on tutustuttaa lukiolaiset omatoimiseen varautumiseen, pelastus- ja poliisiviranomaisten toimintaan sekä turvallisuuden alalla toimiviin järjestöihin teorian ja käytännön harjoittelun kautta. Kunniapuheenjohtaja Olli
Sorvettula on kertonut sotilaspojista kurssilaisille kymmenen vuoden ajan, niin vuonna 2018. Kevään 2018 turvakurssi pidettiin Santahaminassa Helsingin lukiolaisille 20.4.2018 ja syksyn kurssi 27.10.2018. Kymmenen vuoden aikana luentoamme on kuullut noin 5 350 lukiolaista.

Retket

Killan kevätretki suuntautui 17.5.2018 Dragsvikin varuskuntaan. Uudenmaan prikaati
– Nylands Brigad oli ensin kohteena ja sen jälkeen saimme hyvän opastuksen Kapteenin puustelliin, jonka yhdessä museorakennuksessa säilytetään sisarkiltamme Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n lippua. Paluumatkalla kävimme vielä Gullön kartanon narsissipuistossa. Kapteenin puustellin vieraskirjaan kirjoitti nimensä 21 killan jäsentä.

Syysretken kohteena oli Kulttuurikeskus Sofia Kallvikissa. Kulttuurikeskus Sofian merkittävä osa on Suomen ortodoksisen kulttuurin tuki ry, jonka Viisauden kappeli vihittiin entisen
Osuuspankkiopiston tiloissa vuonna 2007. Saimme moipuolisen selostuksen ortodoksiperinteistä ja kulttuurikeskuksen toiminnoista. Mielenkiintoisen vierailun lisäksi tarkoitus oli vielä vierailla Vuosaaren merimieskirkossa, mutta Kallvikintien rakennustyöt viivästyttivät matkaa niin, että jälkimmäinen kohde toteutuu vasta vuonna 2019. Ravintola Treffin lounas Herttoniemessä
maistui silti retken päätteessä hyvältä.

Wähäjoulu

Wähäjoulu oli neljättä, ja ilmeisesti viimeistä kertaa Lauttasaaren Maanpuolustuksen Uudenmaan
aluetoimiston jo toimintansa lopettaneessa sotilaskodissa. Oman kiltamme jäsenten lisäksi oli 1.12.2018 mukana perinteisesti Sotilaspojat 1941–1944 ja Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n entisiä jäseniä. Sotilaskotisisarten koristelema juhlasali ja herkkuja notkuva ruokapöytä sai juhlatunnelman kohoamaan. Lauluyhtye Herkkukurkut ilahdutti
meitä perinteisesti kauniilla joululauluilla. Mukana joulun alkua juhlistamassa oli 29 kiltalaista ja seuralaista.