VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2019 oli killan kahdeskymmeneskuudes toimintavuosi. Kiltamme tarkoituksena on toimiasotilaspoikien ja pikkulottien yhteisenä tapaamispaikkana sekä tarjota kiinnostavaa yhdessäoloa ja virkistystä. Siinä keskeisenä osana ovat jo perinteeksi muodostuneet esitelmätilaisuudet, joita Suojeluskuntatalon auditoriossa oli yhdeksän. Oma lehtemme, Kiltaviestin, tärkeä merkitys on yhdistää kiltaan ne sotilaspojat ja pikkulotat, joiden kunto ei enää salli osallistumista yhteisiin tapahtumiin. Kilta järjesti vuoden aikana kaksi retkeä ja suositun joulujuhlan. Taivaskallion muistopaadelle laskettiin kukat perinteisesti 25.8.2019.

Kiltamme toinen tehtävä on tehdä jälkipolvet tietoisiksi siitä, mitä sotilaspojat ja pikkulotat tekivät maamme itsenäisyyden hyväksi. Eri yhteyksissä on tuotu esiin sotilaspoikien ja pikkulottien työn ja toiminnan merkitystä sotiemme aikana ja myös sotien jälkeen maamme jälleenrakentajina, vaikka heidän järjestönsä oli lakkautettu sodan jälkeen Neuvostoliiton vaatimuksesta.

Jäsenasiat

Killan jäsenmäärä vähenee vääjäämättömästi sotilaspoikien ja pikkulottien vanhetessa. Vuoden 2019 aikana kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon 18 jäsentä. Killasta erosi yhteensä 3 jäsentä ja uusia liittyi 1. Kiltaan kuului vuoden lopussa kaikkiaan 235 jäsentä, joista 164 oli sotilaspoikia ja 31 pikkulottia. Lisäksi puolisojäseniä oli 7 ja kannattajajäseniä 33. Jäsenistä oli 71 ainaisjäseniä. Kiltalaisten määrä laski toimintavuoden aikana 20 henkilöä.

Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet

Kiltamme hallituksen jäsen Mårten Holmberg jatkaa liiton hallituksen jäsenenä. – Liitto ei
ole pyytänyt killoilta lausuntoja vuoden 2019 aikana. Kilta on toimittanut liitolle aineistoa liiton 30-vuotishistoriakirjaa varten.

Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut Helsingin Seudun Veteraanipiirin perinnetyöryhmässä Espoon sotaveteraanit ry:n ja sotilaspoikien edustajana. Puheenjohtaja Hannu Saloniemi on ollut vuonna 2019 Helsingin Seudun Veteraanipiirin hallituksen
täysivaltaisena jäsenenä. Piirin tarkoituksena on toimialueellaan valvoa ja edistää Suomen sotien 1939–1945 veteraanien yhteiskunnallisia etuja.

Tammenlehvän Perinneliitto ry:n pääkaupunkiseudun alueellisten jäsenyhdistysten vuonna 2016 perustamassa Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunnassa on kiltaamme edustanut puheenjohtaja Hannu Saloniemi. Kiltamme kotisivu on linkitetty lueneuvottelukunnan kotisivulle http://www.veteraaniperinne-pks.fi/. Kaarlo Männistö on vuodesta 2003 alkaen toiminut kiltamestarinamme. Tässä toimessa hän on ollut kiltamme yhteyshenkilönä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Kiltamme on avustanut veteraanipiiriä ja sen jäsenyhdistyksiä kantaen oman lippumme lisäksi yhdistysten lippuja. Kiltamme lippu on ollut lippulinnassa Mannerheimin patsaalla kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2019 ja talvisodan syttymisen muistopäivänä Kasarmintorilla 30.11.2019. Kiltamme jäseniä osallistui perinteiseen tapaan 6.12.2019 kello 9.00 itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuuteen Helsingin Tähtitorninmäellä.

Jarmo Korhonen on järjestänyt Odd Fellows Patrian kokoontumisen yhteydessä
sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta kertovan tilaisuuden yhdessä kunniapuheenjohtaja
Olli Sorvettulan ja Pekka Salorannan kanssa.

Sääntömääräiset kokoukset

Killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Mikael Agricolan kirkon kryptassa 11.4.2019. Kokouksen puheenjohtajna toimi kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteerinä Marika Porras sekä pöytäkirjan tarkastajina Maija ja Timo Vaarnavuo. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokoukseen osallistui 13 killan jäsentä.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Agricolan kirkon kryptassa 21.11.2019. Ennen kokousta Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Rauno Loukkola ja
piirihallituksen varapuheenjohtaja Matti Passi luovuttivat Suomen sotaveteraaniliiton kultaiset ansioristit Olli Sorvettulalle, Kaarlo Männistölle ja Heikki Hälikälle. Ansiomitalin sai Hannu Saloniemi ja mitalin Mårten Holmberg, Jorma Kari, Paavo Marttila, Pekka Saloranta ja Osmo Vaittinen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteerinä Marika
Porras. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija ja Timo Vaarnavuo. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin. Killan jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisina niin, että jäsenmaksu on 35 euroa, puolisoiden yhteinen 60 euroa ja ainaisjäsenen 200 euroa. Vuoden 2020 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin 285 euroa alijäämäisenä. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtajan lisäksi seitsemän henkilöä. Hallituksen 1.1.2020 erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Marika Porras ja uutena jäsenenä valittiin Marja Ikonen, molemmat valitut 1.1.2020 lähtien kahden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2020 Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg ja heidän varamiehekseen Heikki Hälikkä. Killan ilmoituslehtenä jatkaa Kiltaviesti. Kokoukseen osallistui 20 killan jäsentä.

Perinnekillan hallitus

Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä toimintavuonna 2019 olivat

Hannu Saloniemi puheenjohtaja
Arne Lindholm varapuheenjohtaja ja ruotsinkieliset yhteydet
Marika Porras sihteeri, jäsenrekisteri, Kiltaviestin toimituskunta, pikkulotta-asiat
Jarmo Korhonen rahastonhoitaja
Kaarlo Männistö kiltamestari, veteraaniyhteydet
Pekka Saloranta Kiltaviestin päätoimittaja
Seija Hällström pikkulotta-asiat, ruotsinkieliset asiat Mårten Holmberg ruotsinkieliset asiat

Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Perinnekillan talous

Jäsenmaksutulot ja tapahtumista kertyneet tulot tuottivat 9 990,14 euroa. Kulut olivat yhteensä 9 378,48 euroa. Toiminnan ylijäämään (611,66 euroa) vaikutti pikkujoulun ruokalaskun,
Kiltaviestin 3/2019 ja liiton toisen jäsenmaksuerän siirtyminen vuodelle 2020. Killan jäsenmaksut eivät tulevina vuosinakaan riitä toiminnan kulujen kattamiseen, joten jäsenten toivotaan maksavan tukimaksuja entistä aktiivisemmin.

Tiedotus

Kiltaviesti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa kuten aikaisemminkin. Lehden päätoimittaja on Pekka Saloranta ja toimituskuntaan kuuluivat hänen lisäkseen Marika Porras ja Olli Sorvettula. Kiltaviestin tarkoituksena on olla killan tiedotuslehti ja sen lisäksi toimia mielen ja muistojen
virkistyksenä niille sotilaspojille ja pikkulotille, joiden fyysinen kunto ei enää salli tulla kuuntelemaan esitelmiä ja osallistua killan kevät- ja syysretkiin. Kiltaviestin painos oli 280 kappaletta.

Esitelmät Suojeluskuntatalon auditoriossa

Suojeluskuntatalossa pidetyt esitelmät ja niihin liittyvä kahvihetki muodostavat perinnekillan
toiminnan keskeisen osan. Siitä on vuosien ajan huolehtinut kiltamestarimme Kaarlo Männistö, joka on valinnut esitelmien aiheiksi kuulijakuntaa kiinnostavia aiheita ja saanut niiden esitelmöitsijöiksi eturivin asiantuntijoita. Esitelmiä oli toimintavuoden aikana kuuntelemassa noin 170 henkeä.

Esitelmät kevätkaudella

16.1. Minä ja Kekkonen Fil.tri Lasse Lehtinen
6.2. Saksalainen Suomi Fil.tri Marjaliisa Hentilä 20.2. 1910-1920 - itsenäisyyden vuosikymmen Fil.maist.Ulpu Marjomaa 6.3. Kotieläimet itsenäisyyden ajan Suomessa Prof. Hannu Saloniemi 20.3. Nationalismi Euroopassa Hum.kand. Veli-Matti Huhta

Esitelmät syyskaudella

4. 9. Mikä on Japani ja mihin se on menossa? Fil.tri Lasse Lehtonen 2.10. Narvan taistelut 1944 – Viron tuho, Suomen pelastus Fil.maist. Seppo Vepsäläinen 16.10.Mikä on naisten valmiusliitto? Toiminnanjohtaja Kaarina Suhonen 6.11. Euroopan turvallisuus Suomen näkökulmasta Dosentti Hanna Ojanen

Luennot lukiolaisten turvakursseilla

Lukiolaisten turvakurssi on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämä
yhteiskuntatietoutta ja turvallisuutta lisäävä kurssi. Kurssien tavoitteena on tutustuttaa
lukiolaiset omatoimiseen varautumiseen, pelastus- ja poliisiviranomaisten toimintaan sekä turvallisuuden alalla toimiviin järjestöihin teorian ja käytännön harjoittelun kautta. Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula on kertonut sotilaspojista kurssilaisille vuodesta 2008 alkaen jo kahdentoista vuoden ajan, niin myös vuonna 2019. Kevään 2019 turvakurssi pidettiin Santahaminassa Helsingin lukiolaisille 26.4.2019 ja syksyn kurssi 25.10.2019. Kymmenen vuoden aikana luentoamme on kuullut lähes 6000 lukiolaista.

Retket

Killan kevätretki suuntautui 8.5.2019 Vuosaaren sataman merimieskirkkoon. Merimiespastori Hanna Vuollo kertoi Suomen Merimieskirkon organisaatiosta ja toiminnasta. Suomen merimieskirkko ei kuulu minkään kirkon alaisuuteen, vaan on rekisteröity yhdistys. Toiminta on
mahdollista lahjoitusten ja vapaaehtoistyön kautta. Suomessa on yhteensä seitsemän merimieskirkkoa ja Euroopassa Brysselissä, Rotterdamissa, Lontoossa, Ateenassa ja Hampurissa. Vuosaaren merimieskirkko on ulkoapäin vaatimaton, mutta sisältä vaikuttava. Kaikissa pinnoissa kuvataan veden aaltoilua, niin alttari, kirjahyllyt ja myyntitiski aaltoilevat. Upea Dora Jungin tekstiili alttaritauluna ja kaunis kirkkosalin kupolikatto luovat hyvin viihtyisän ympäristön. Retki päättyi lounaaseen Tammisalon Onni-talossa. Kotimatkalla saimme vielä
ihailla kukkivia kirsikkapuita. Retkelle osallistui seitsemäntoista kiltalaista.

Syysretken kohteena oli Suomen Rahapaja Oy. Henkilökohtaisen vaitiolovelvollisuuden allekirjoittaminen ja tiukka turvatarkastus lentokenttien tapaan kertoivat vierailukohteemme
merkityksellisyydestä. Myyntipäällikkö Emilia Lahtinen kertoi Rahapajan historiasta vuodesta 1864 nykypäivään ja viestintäjohtaja Henna Karjalaisen johtama asiantuntijajoukko opasti meitä kolikonvalmistuksen moninaisissa vaiheissa. Turvatarkastukseen päättyneen kiertokäynnin jälkeen siirryimme viereiseen rakennukseen Metro-ravintolaanlounaalle. Retkelle osallistui kahdeksantoista kiltalaista.

Wähäjoulu

Wähäjoulu oli viidettä, ja ilmeisesti ei vieläkään viimeistä kertaa Lauttasaaressa Maanpuolustuksen Uudenmaan aluetoimiston entisessä rakennuksessa jo toimintansa
lopettaneessa sotilaskodissa 30.11.2019. Sotilaskotisisarten koristelema juhlasali ja herkkuja notkuva ruokapöytä sai juhlatunnelman kohoamaan. Lauluyhtye Herkkukurkut ilahdutti meitä perinteisesti kauniilla joululauluilla. Mukana joulun alkua juhlistamassa oli 31 kiltalaista ja seuralaista.