Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Vuosi 2017 on killan 24. Toimintavuosi.

Yhteistyö

Kilta jatkaa yhteistyötään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n kanssa. Kilta on piirin kannattajayhdistys ja edustajamme on sotaveteraanipiirin hallituksessa.

Valitsemamme veteraaniyhteyshenkilö tulee toimintavuoden aikana huolehtimaan siitä, että avustamme veteraaneja lippulinnojen muodostamisessa ja muissa tapahtumissa heidän pyyntöjensä mukaisesti.

Osallistumme aktiivisesti Tammenlehvän perinneliiton suunnittelutyöhön.

Kilta jatkaa myös jo kiinteäksi muodostunutta yhteistyötään Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa.

Kilta kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia lottajärjestöjen kanssa.

Perinnetyö

Perinnetyön perustan on jo usean vuoden ajan muodostanut lukiolaisten turvakursseilla pidetyt sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta kertovat luennot.

Kiltaviesti

Kiltaviestiä julkaistaan edelleen neljä numeroa vuoden aikana.

Luennot

Kiltamestarin ansiokkaaseen työhön perustuvat keskiviikkoluennot tulevat jatkumaan edelleen. Osanottajien määrän hiljalleen pienentyessä seuraamme ohjetta: ”Ottakaa ystävänne mukaan”. Luennoille pyritään hankkimaan myös pikkulottia kiinnostavia aiheita ja puhujia.

Tapahtumat ja retket

Syys- ja kevätretket säilyvät ohjelmassamme. Vietämme toimintavuoden aikana myös perinteistä ”Wähäjoulua”. Syyskesän tapahtuma Taivaskalliolla muistopaatemme äärellä toteutetaan perinteisesti. Tapahtumalle pyritään hankkimaan näkyvyyttä tiedotusvälineissä.

Kilta huomioi toiminnassaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotistapahtumat.

Helsingissä 7.9.2016

Killan hallitus